APK

APK: Algemene periodieke keurig is een in Europa wettelijke verplichte keuring ter bevordering van de verkeersveiligheid en ter bescherming van het milieu. Bij de APK controleren wij het volledige voertuig. Op basis van deze controle maken wij voor u een nieuw APK rapport. Dit rapport is het bewijs van keuring. U kunt 2 maanden voor de vervaldatum van de APK uw auto laten keuren zonder dat de datum veranderd. 

Indien er uit de APK reparatie’s voortvloeien dan is er altijd overleg met u en wij proberen de reparaties nog dezelfde dag uit te voeren.   

Herkeuring: De APK herkeuring is bij ons altijd gratis.  U hoeft de auto niet bij ons te laten repareren. U kunt binnen 2 weken na keuring terug komen voor een gratis herkeuring. U betaalt dan alleen de afmeldkosten.

Wanneer keuren? Drie of vier jaar nadat een personenauto of lichte bedrijfsauto voor het eerst op de weg is toegelaten, is deze keuringsplichtig. Dit is afhankelijk van het soort brandstof.

Benzine : Eerste APK na 4 jaar, daarna twee keer naar 2 jaar, daarna elk jaar.

Diesel, gas of anders:  Eerste APK na drie jaar, daarna elk jaar.

Het keuringsrapport. 

Als uw voertuig is gekeurd ontvangt u een keuringsrapport, zowel bij een goedkeuring als bij een afkeuring van het voertuig. Zorg dat u het keuringsrapport altijd krijgt. U hebt dit rapport nodig als u tegen het resultaat van de keuring in beroep wilt gaan
Sinds juli 2008 is het in Nederland niet meer verplicht het rapport bij u te hebben tijdens het rijden. In veel andere Europese landen kan nog wel gevraagd worden naar het keuringsrapport. Daarom is het belangrijk dat u het rapport toch goed bewaart.
De keurmeester geeft op het keuringsrapport niet alleen de reparatie- en afkeurpunten aan, maar ook adviespunten. Dit zijn geconstateerde gebreken die nog niet tot afkeuring van uw voertuig leiden maar die u wel binnen afzienbare tijd moet vervangen of repareren.

Uitstel APK niet mogelijk, voorkom een bekeuring! U kunt geen uitstel krijgen voor de APK-keuring. Als u niet aan de keuringsplicht kunt of wilt voldoen, heeft u de mogelijkheid de geldigheid van het kentekenbewijs te laten schorsen.(zie website RDW) Dat houdt in dat u tijdelijk niet hoeft te voldoen aan de voertuiggebonden verplichtingen, waaronder APK. Hieraan is wel de voorwaarde verbonden dat u gedurende die periode met uw voertuig geen gebruik mag maken van de openbare weg. Dit betreft zowel het staan als het rijden op de openbare weg.

>